Menu

Menu

De jonge ondernemersprijs

Reactie ABU

N.A.V. AANKONDIGING FNV EN CNV OM ZICH TERUG TE TREKKEN UIT

Vandaag hebben FNV en CNV aangekondigd zich terug te trekken uit SNA (Stichting Normering Arbeid). Hieronder de reactie van de ABU op deze aankondiging.

De ABU betreurt, net als de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO, COV, OSB en NBBU, het besluit van FNV en CNV om zich terug te trekken uit de Stichting Normering Arbeid (SNA) en hun naam niet langer te verbinden aan het SNA-keurmerk. De bonden uiten in hun bericht ook beschuldigingen aan het adres van de uitzendbranche. De ABU herkent zich hierin niet.

FNV en CNV zeggen de samenwerking onder meer op vanwege een verschil van inzicht over de gewenste ontwikkeling en regulering van flexibele arbeid, alsmede de reikwijdte van het certificaat (naast uitzenden ook zzp-bemiddeling en contracting). Dit is spijtig, aangezien het verleden laat zien dat dergelijke complexe thema’s het beste gezamenlijk kunnen worden aangepakt.

De sociale partners werken sinds 2006 gezamenlijk via de Stichting Normering Arbeid aan zelfregulering voor ordening in de uitzendbranche. Dit geeft de inlenende werkgevers houvast. Volgens de ABU is er met de stichting iets unieks neergezet: een sterk en breed gedragen keurmerk voor het uitzenden en aannemen van werk, gefundeerd op een nationale NEN-norm.

Kwaliteitsverhoging zelfregulering
In de afgelopen paar jaar is de samenwerking geïntensiveerd met de uitvoering van een - in overleg met minister Asscher van SZW - opgesteld pakket van maatregelen om de kwaliteit van de zelfregulering te verhogen. Alle betrokken partijen hebben zich actief ingespannen om daar een succes van te maken en er zijn flinke stappen gezet. Zo is onder meer controle op de naleving van een aantal cao-elementen aan de norm toegevoegd. In juli vorig jaar concludeerde minister Asscher in een brief naar de Tweede Kamer dat door het realiseren van de verbetermaatregelen belangrijke stappen zijn gezet bij het versterken van het certificaat. Ook meldde hij dat alle partijen vertrouwen hebben op de goede weg te zijn.

Het belang van zelfregulering in een publieke-private samenwerking voor een eerlijk en gelijk speelveld weegt voor de ondernemersorganisaties zwaar. Daarom zullen partijen ook zonder vakbonden verder gaan op de ingeslagen weg van zelfregulering.

Over het SNA-keurmerk
Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s als het gaat om inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid. Dit betekent dat er o.a. wordt gecontroleerd op aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en of de loonbetaling niet in strijd is met de Wet minimumloon. Ruim 4.000 ondernemingen in Nederland zijn in het bezit van het keurmerk.

Vorige nieuwsberichten lezen? Zie de nieuwspagina


Contactinformatie

Nassaustraat 18
9671 BW, Winschoten
Tel: 0597 432 434
Fax: 0597 433 013

info@werk-enzo.nl