Menu

Menu

De jonge ondernemersprijs

bijdrage uitzendbranche aan Nederlandse economie blijft groot

CBS: bijdrage uitzendbranche aan Nederlandse economie blijft groot

De bijdrage van de uitzendbranche aan de Nederlandse economie blijft onverminderd groot: ruim 3% van het Bruto Binnenlands Product in 2016.

Dit blijkt uit een een nadere analyse van al bekende cijfers uit de periode 2005–2017, door het CBS.

Uitzendwerk is daarmee niet meer weg te denken uit onze economie. Het aantal uitzendbanen groeide de laatste jaren tot ruim 725.000 in 2016. Daarbij steeg het aandeel langlopende contracten. Tussen de 2,5 en 3,5% van de beroepsbevolking werkt als uitzendkracht. Dit percentage blijft min of meer stabiel, terwijl het aandeel van (minder gereguleerde vormen van) flexwerk stijgt.

Minder tevreden
55% van de uitzendkrachten is tevreden over het dienstverband / de contractvorm, 70% met hun beloning. Als het gaat over werkzekerheid is 60% tevreden. Daarmee zijn uitzendkrachten relatief gezien wel minder tevreden dan medewerkers met een vast contract of zelfstandigen. Jurrien Koops, directeur ABU: “Het grootste deel van de uitzendkrachten is op zoek naar een vaste baan en gebruikt daarvoor een uitzendbaan als opstap. We zien dat de doorstroom op de arbeidsmarkt sneller gaat dan de jaren hiervoor. Toch is daar volgens ons nog winst te halen. Al eerder gaven wij aan dat er hervormingen op de arbeidsmarkt nodig zijn om die doorstroom te versnellen.” Uit de vierwekelijkse marktmonitor van de ABU blijkt overigens dat de werkzekerheid voor uitzendkrachten toeneemt: het aandeel langlopende contracten stijgt.

Koops: “Onze branche wil tevreden arbeidskrachten. Vandaar dat wij blijven inzetten op scholing en duurzame inzetbaarheid om meer inkomenszekerheid voor onze uitzendkrachten te realiseren.”

Kanttekening
De ABU plaatst tot slot wel een kanttekening bij het onderzoek. De definitie die het CBS hanteert van een uitzendbureau is breed: het gaat niet alleen om uitzendbureaus, maar ook om payrollingbedrijven, arbeidsbemiddelaars, uitleenbureaus en banenpools. Daarnaast telt het CBS ook het eigen personeel in dienst van de uitzender mee. De conclusies die het CBS trekt, gaan daarmee verder dan alleen de uitzendbranche.

Bron: ABU, 24 oktober 2017

Meer informatie: www.flexnieuws.nl

Vorige nieuwsberichten lezen? Zie de nieuwspagina


Contactinformatie

Nassaustraat 18
9671 BW, Winschoten
Tel: 0597 432 434
Fax: 0597 433 013

info@werk-enzo.nl