De jonge ondernemersprijs

Nieuws

Hieronder vindt u al het actuele nieuws van Werk&Zo Recruitment

Na 2015 krijgt flexwerker eerder vast contract

Het kabinet wil de in het sociaal akkoord afgesproken verbeteringen voor flexwerkers een jaar eerder invoeren dan de versoepeling van het ontslagrecht en de bezuinigingen op de WW. Flexwerkers moeten na 2015 niet na drie jaar, maar na twee jaar in aanmerking komen voor een vast contract. Dat is een van de punten uit een wetsvoorstel dat minister Asscher voor advies naar de Raad van State stuurt.

De rechtspositie van flexwerkers wordt in het wetsvoorstel versterkt. Werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen bijvoorbeeld eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. Niet na drie jaar, maar al na twee jaar. Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen moet daarmee voorkomen worden. Asscher vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast contract. Hij wil die twee weer beter in balans brengen en flexwerkers meer zekerheid bieden.

Transitievergoeding
Het ontslagrecht wordt ‘eerlijker en eenvoudiger’. Alle werknemers, ook flexwerkers,  krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk. Deze vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband, en bedraagt maximaal 75 duizend euro, zo is in het sociaal akkoord afgesproken.

Asscher houdt vast aan een preventieve toetsing bij ontslag en aan de wettelijke bescherming tegen ongerechtvaardigd ontslag. Hij wil een einde maken aan de situatie waarbij de ene werknemer met een gouden handdruk wordt ontslagen en de ander zonder enige vergoeding op straat wordt gezet.

WW
Asscher wil de wettelijke maximale duur van de WW tussen 2016 en 2019 in stapjes verlagen van 38 maanden nu naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in cao's afspreken de ww-uitkering te verlengen.

Voorbereiden
De minister wil de verbeteringen voor flexwerkers vanaf 1 januari 2015 invoeren. Met het oog op de economische situatie pleit Asscher voor invoering van de veranderingen in ontslagrecht en WW vanaf 1 januari 2016. Werkgevers en werknemers hebben zo meer tijd zich voor te bereiden. Het wetsontwerp is de uitwerking door Asscher van het sociaal akkoord dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werknemers. Hij hoopt de definitieve voorstellen eind dit jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Bron: Ministerie / ANP

Werk & Zo Recruitment NEN-gecertificeerd

Vandaag 28 mei 2013 hebben we de halfjaarlijkse controle gehad van Qualitatis en we zijn wederom NEN4400-1 goed gekeurd.

Dit wil zeggen dat we voldoen aan het SNA keurmerk, waaruit blijkt dat wij een betrouwbare zakenpartner zijn!

Uitzendcontract biedt net zoveel zekerheid

Voor de zekerheid om een baan te behouden maakt het vrijwel niets uit of mensen via een uitzendbureau aan de slag gaan of een tijdelijk contract. Van beide groepen is rond de 70 procent na 2 jaar nog aan het werk. Dat concludeert uitkeringsinstantie UWV in een woensdag verschenen onderzoek.

Van de werkzoekenden die als uitzendkracht aan het werk gingen, kreeg 15 procent na 2 jaar een vast contract. Bij de mensen met een tijdelijk contract kreeg 18 procent een vaste aanstelling. „Je hoort vaak dat uitzendkrachten geen enkele vorm van zekerheid krijgen, dat is dus een fabeltje”, zegt Rob Witjes van het UWV.

Maar hoe het met de werkzekerheid is gesteld na die periode van 2 jaar is nog onbekend. Daar gaat het UWV nog verder onderzoek naar doen. Ongeveer een derde van de mensen die via het UWV aan het werk komen, doet dat als uitzendkracht. Ongeveer 70 procent krijgt een tijdelijk contract en 2 procent krijgt direct een vaste aanstelling.

Tekort aan technisch personeel is relatief

In de technische sector ontstaat langzaam een schreeuwend tekort aan vaklieden, als we de recente berichtgeving hierover tenminste moeten geloven. Maar hoe ernstig dat probleem werkelijk is, hangt een beetje af van de bril waarmee je naar de problemen kijkt. Twee P&O’ers over dat vermeende tekort.


De bekende redeneringen over tekorten aan technisch personeel horen we bijna dagelijks, zegt Frank Schoof, manager HRM bij Croon Elektrotechniek. ‘Te weinig instroom van toekomstige technici op scholen, vergrijzing, et cetera. Maar dat is allemaal gedacht vanuit bestaande gedachtelijnen. De grafieklijntjes worden allemaal doorgetrokken naar de toekomst. En tja, dan kom je inderdaad op een tekort uit. Maar vanuit een ander paradigma is er misschien helemaal geen tekort.’

Meteen maar even een voorbeeld van zo’n ander paradigma. ‘We zijn nu bezig met een project, geschoeid op Scandinavische leest, om mensen die ooit voor de techniek zijn opgeleid weer terug in de sector te halen. Die mensen zijn in de jaren negentig (bijvoorbeeld) de ict in gegaan omdat daar geld was te verdienen, nu kunnen ze via een bijscholing weer terug komen. We hebben 15 plekken gecreëerd, tot onze verbazing kregen we 65 aanmeldingen. Dát is waar het om gaat: ga met andere ogen kijken. Voor vrouwen in de techniek geldt precies hetzelfde. Als je ze wilt interesseren en je gaat zoeken, dan ga je ze vinden.’
Als je op die manier gaat kijken, dan blijft er wellicht maar weinig over van dat zogenaamde tekort aan technici. ‘Volgens mij hebben we geen tekort aan technisch personeel, maar een tekort aan vermogen om mensen met de juiste kwaliteiten te vinden in de samenleving.’

Wél een tekort
Alfred Boot, directeur HR van Dura Vermeer Groep, ziet wel een tekort aan vaklieden opdoemen. ‘Nu nog niet, maar dat komt ook doordat er minder bedrijvigheid is in de bouw door de crisis. Maar over een paar jaar, wanneer er volop werk is, zou het wel eens spannend kunnen worden. Je kent de varkenscyclus misschien wel, waarbij vraag en aanbod vertraagd op elkaar reageren: omdat er nu geen werk is in de techniek, kiezen jongeren ook andere opleidingen. Maar zo is het júist niet. Wanneer ze nu beginnen, zijn ze klaar wanneer de markt aantrekt. Ze hadden vier jaar geleden een andere opleiding moeten gaan doen als ze direct aan de slag wilden.’
Een andere verklaring voor het aanstaande tekort is dat Nederland langzaam is geëvolueerd tot een diensteneconomie waar weinig plaats is voor handwerk. ‘Terwijl juist landen met een sterke maakindustrie het nu heel goed doen, kijk naar Duitsland. Werkgevers in de techniek zouden beter moeten laten zien wat voor een fantastische sector dit is om in te werken. En daarnaast mogen we wel wat meer aan sociale vernieuwing doen: zorgen voor een betere work-life balance bijvoorbeeld.’

Ander perspectief
Er is een verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarom is het nodig om scherp te blijven, zegt Schoof. ‘Zowel werknemers als werkgevers zijn inactief geworden in de verzorgingsstaat. Werknemers denken dat ze wel ergens veertig jaar kunnen blijven werken. En werkgevers beginnen meteen te gillen als ze niet de juiste schoolverlaters krijgen. Maar daar heb je zelf ook een verantwoordelijkheid in, denk ik dan. Als je goede stagiairs wilt, moet je samenwerken met scholen. En ben je daar te klein voor, wees dan betrokken bij de branchevereniging. Er wordt te veel van elkaar verwacht en te weinig zelf ondernomen.’

Samenwerken
Sinds kort zijn er initiatieven (zoals de Actieagenda Bouw) om sectoraal samen te werken om nieuwe mensen te werven. Volgens Boot is het in die club de bedoeling om praktischer te worden dan alleen wat praatstukken schrijven. ‘Zo zijn er projecten waarbij werkgevers scholen adopteren om lessen in techniek te gaan geven. Dat vergt wel een flinke inspanning van werkgevers, om daar mensen en tijd voor vrij te maken. Wij zouden er zelf ook actiever in kunnen zijn om het handen en voeten te geven, erken ik meteen.’

Loonkosten omhoog
Wanneer er over een paar jaar toch grote tekorten aan technisch personeel ontstaan, dan denkt Boot dat er twee dingen gebeuren: ‘Het eerste effect is dat de lonen door schaarste zullen stijgen, het andere is dat er meer arbeidsmigratie zal optreden. We doen er alles aan om te voorkomen dat dat nodig is, maar of het voldoende is weet ik niet. Lager geschoold technisch personeel is nog wel te krijgen op een arbeidsmarkt die steeds verder internationaliseert, maar voor de hoger geschoolden willen we toch graag Nederlanders hebben. De tekorten doen zich voor bij beide groepen, maar aan de onderkant is het dus wat beter op te lossen.’

Spandoek Werk&Zo in Winschoten!

Ook Werk&Zo Recruitment is vertegenwoordigd bij de spandoeken op het plein bij de Klinker in Winschoten.

Want: Werk&Zo werkt in Oldambt!

Spandoek Werk&Zo Spandoek Werk&Zo

Werk&Zo steunt de voedselbank

Werk&Zo Recruitment steunt de voedselbank

WINSCHOTEN – Werk & Zo Recruitment in Winschoten, dat maatwerk biedt voor alle partijen op de arbeidsmarkt in de provincie Groningen, heeft besloten haar klanten dit jaar geen kerstpakket te geven. In plaats daarvan worden de kerstpakketten geschonken aan de Voedselbank.

Alex Bakker, eigenaar van het bedrijf over het hoe en waarom: “De feestdagen komen weer snel dichterbij. Een moment van bezinning, waarop we terugblikken op het afgelopen jaar, een jaar dat voor velen niet eenvoudig geweest is. De crisis heeft er bij veel mensen behoorlijk ingehakt. Bedrijven moesten veelal een pas op te plaats maken of een teruggang accepteren, en daarbij hebben helaas veel mensen hun baan verloren. Wij hebben het idee opgevat om deze mensen, die het nu financieel moeilijk hebben, een hart onder de riem te steken.”

“Omdat op dit moment veel mensen in de regio noodgedwongen gebruik moeten maken van de Voedselbank, hebben we besloten om de uitgaven aan deze presentjes dit jaar te doneren aan de Voedselbank onder het motto: Samen staan we sterk!”